Råvara

Vi är med vårt sågverk specialiserade på grova virkesdimensioner. Vår råvarubas ligger mitt i Sydsveriges kvalitetsområde med erkänt god kvalitet på såväl tall som gran.

 

Av sågverkets råvarubehov tas ca 10 procent från bolagets egna skogar som fungerar som buffert för att säkerställa en jämn råvaruförsörjning.

 

Resterande råvarubehov köps in. Trädslagsfördelningen är 20 procent fura och 80 procent gran.

 

En viktig del av vår råvara kommer från leverantörer i närområdet. Vi väljer ut råvaran mycket noggrant för att säkerställa den höga kvaliteten på våra virkesprodukter.

Sälja skog

 

 

Vi köper leveranstimmer och rotposter och utför avverkningsuppdrag samt köper alla ur skogen fallande sortiment.

 

När det är dags för slutavverkning garanterar vi en hög avkastning, rätt sortiment, rätt aptering och en god naturvård. Skickliga entreprenörer med moderna maskiner borgar för ett bra resultat.

 

Wallnäs Timber är skogsbrukscertifierade PEFC och FSC® genom organisationen PanCert AB. Certifikat - PanCert

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din skog eller önskar en individuell offert?

 

 

 

 

 

Råvaruinköp

Vi erbjuder ytterligare tjänster

Vi erbjuder även skoglig rådgivning och vi ombesörjer, med våra duktiga och certifierade entreprenörer, alla typer av arbeten t.ex.

 

 

  • Skogsplanläggning
  • Plantering
  • Röjning
  • Gallring
  • Slutavverkning

 

Allt enligt Dina önskemål.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: