Företagsfakta

 

Wallnäs AB är ett familjeföretag sedan 1896 och ägs av ättlingarna till grundaren Axel Fagerholm. Bolaget består, förutom sågverksindustrin, också av ett markinnehav på 7500 ha produktiv skogsmark. Huvudkontor och sågverk som drivs av dotterbolaget Wallnäs Timber AB f.o.m 2019-01-01 ligger strax väster om Mariannelund i Eksjö kommun.

 

Wallnäs Timber AB tillverkar sågade och hyvlade trävaror av gran och furu och är starkt nischat mot grovt timmer och därmed grövre, bredare och fingerskarvade virkesdimensioner. Produkterna används främst inom konstruktion- och möbeltillverkning.

 

Wallnäskoncernen

  • Omsättning: 300 milj. SEK
  • Kreditvärdighet: AAA
  • Timmerförbrukning: 175 000 m3to.
  • Produktionsvolym: 125 000 m3sv.
  • Antal anställda: 50 pers.
  • Trädslagsfördelning:  80% gran  20% tall.
  • Miljöcertifiering: Skogsbeståndet är miljöcertifierat enligt PEFC. (www.pefc.se)
  • Styrelseordförande: Per-Axel Fagerholm

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: