Företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Wallnäs Timber AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

 TitleModified DateSize 
Arbetsmiljöpolicy2022-03-31271,58 KBDownload
Likabehandlingspolicy2022-03-31507,79 KBDownload
Policy för visselblåsning2022-03-31774,51 KBDownload

Hållbarhetsrapport

 TitleModified DateSize 
Hållbarhetsrapport 20212023-04-285,26 MBDownload
Hållbarhetsrapport 20222023-04-281,18 MBDownload
Hållbarhetsrapport 20232024-04-291,18 MBDownload

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: