Albert Engströms målning av Vittingen från 1891

Efter restaureringen av Vittingen

Projekt Vittingen


Vid herrgården i Vallnäs rinner Bruzaån genom den lilla sjön Vittingen. Sjön har genom åren sedimenterat igen och i ”Projekt Vittingen” har Wallnäs AB i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län restaurerat Vittingen, och återskapat dess ursprungliga utseende och funktion. Målbild för restaureringen har varit Albert Engströms målning av Vittingen från 1891. Projektet har delfinansierats med stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vittingen fungerar efter restaureringen som en buffringszon i flödesvariationerna mellan hög- och lågvatten, vilket ger förutsättningar för en förbättrad vattenkvalitet i Bruzaån. Restaureringen har även skapat goda förutsättningar att fungera som viltvatten och Vittingen håller numer ett rikt djurliv med b.la. utter såväl sjö- och vadarfåglar.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: