Försäljning och Ekonomi

Wallnäs Timber AB har ca 300 kunder varav största delen av kundportföljen är uppbyggd genom mångåriga affärsrelationer.

Av bolagets totala produktion säljs ca 90 procent på export.

 

Wallnäskoncernen har en klassad soliditet AAA.

 

 

 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: