Välkommen att kontakta oss!

Ledningsgrupp Wallnäs

Kent Johansson
Marknadschef Wallnäs Timber AB
kent.johansson@wallnas.se

Råvaruinköp

Marknad / Försäljning / Leveranser

HR / Ekonomi

Jessica Sverre
Ekonomi

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: