Mål och strategi

 

 

Wallnäs Timber AB har som strategi att kundanpassa produktionen vad gäller leveranser, dimensioner, kvaliteter och fuktkvoter. Sågverket är starkt nischat mot grovgran, sågat och hyvlat i dimensioner efter kundönskemål upp till 100 x 300 mm.

Wallnäs Timber AB är också mån om sin personal, och eftersträvar en så bra arbetsmiljö som möjligt. De investeringar man gjort i ny och modernare teknik har lett till en bättre arbetsmiljö för de anställda, främst genom så kallat beröringsfritt arbete

 

 

 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: