sv-SEen-USde-DEpl-PL

Historia i rozwój

Powstanie Wallnäs AB

 

Wschodnia część smalandzkiej wyżyny oraz okręg Vimmerby są znane z wysokiej jakości drewna, zarówno sosny jak i świerku. Tutaj  ponad 120 lat temu  stworzono podwaliny Wallnäs AB.

Przedsiębiorstwo  stworzył  poseł  na sejm Axel Fagerholm (patrz zdjęcie z prawej) urodzony w Vimmerby w roku 1844. W roku 1876 nabył on  hutę szkła
Ventzelholm  wraz z przynależnymi terenami leśnymi o obszarze około 1000 ha.  Jego głównym zainteresowaniem była gospodarka leśna, w wyniku czego nabył kilka gospodarstw rolnych oraz lasów.

W roku 1884 kupił  Wallnäs  gdzie zarządził budowę głównego budynku  w którym mieściły się mieszkanie oraz biuro. Spośród większych gospodarstw  rolnych, które nabył  można wymienić:  Ryssebo 1896, Oppreda 1908 oraz Skögle 1913. Dnia 1 czerwca 1896  postanowiono stworzyć regulamin działalności przedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwo w Vallnäs oraz  Ventzelholm,  w województwie Jönköping
ma objąć nadzór nad hutą szkła, tartakiem oraz gospodarką rolną a także nad inną działalnością związaną z zarządzaniem oraz kupnem posiadłości. Firma ma swą siedzibę w  Vallnäs. Zgodnie  z aktem kupna w skład inwentarza tartaku weszły dwie piły wodne oraz cztery piły parowe.

Dalszy rozwój

Dopiero w roku 1913, gdy dzieci właściciela osiągnęły pełnoletniość, firma zaczęła nabierać kształtów. Główną część majątku oraz przedsiębiorstw należących do A.  Fagerholma  prowadzono w charakterze spółki.

Hutę szkła Ventzelholm  wpisaną w akcie kupna przeniesiono w 1897 roku do  Wästervik,  a następnie  zamknięto w 1919 roku. Działalność tartaku wcześnie skoncentrowano w Vallnäs, gdzie miejscowa stacja kolejowa umożliwiała  łatwe przeładunki.

Gdy Axel Fagerholm w roku 1930 zmarł  jego dzieci przejęły pełną odpowiedzialność za przedsiębiorstwo. Mimo trudnego okresu  lat trzydziestych, a także wojny w latach czterdziestych  działalność prowadzono z powodzeniem.

W roku 1956 zainstalowano nową piłę ramową. Działalność rolniczą zakończono w roku 1969.

W dniu dzisiejszym  Wallnäs AB jest nowoczesnym przedsiębiorstwem  tartacznym  o technice i zasobach  zapewniających wysokie wymagania i oczekiwania.  Postępujące inwestycje zapewniają efektywną produkcję oraz asortyment o dostępności i jakości  należących do  bezwzględnie najlepszych  na rynku.

PROSIMY O KONTAKT

Adres: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: +46 (0)496-508 00, E-mail: