sv-SEen-USde-DEpl-PL

PROSIMY O KONTAKT

Adres: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: +46 (0)496-508 00, E-mail:

Spółka  Wallnäs AB jako użytkownik surowca leśnego w przemyśle obróbki drewna działa tak, aby jej produkcja  w najwyższym stopniu sprzyjała  środowisku oraz zatrudnionym w niej pracownikom.

 

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także w jak najwyższym stopniu przestrzegamy  intencji i wymagań PEFC™ oraz FSC®. Jednocześnie dogłębnie  upewniamy się, czy surowiec nie pochodzi  z nielegalnego źródła lub z terenu niezalegalizowanej wycinki, terenów ochrony  kluczowych  biotopów, obszarów gdzie  łamane są prawa  zwyczajowe i obywatelskie,  ponadto z lasów w których  wysokiej wartości materiał przyrodniczy zapewniający przetrwanie  biologiczne jest zagrożony, albo modyfikowane genetycznie  drzewa lub las wycięto w zamiarze aby uzyskać teren na plantacje lub gospodarkę  o nieleśnym charakterze. Działalność nasza jest prowadzona i ulepszana  w  taki sposób, aby minimalizować jej ewentualne negatywne działania na środowisko .

Surowiec dla spółki  Wallnäs AB powinien  pochodzić z  lasu dostosowanego do wymagań środowiska. Wallnäs AB zabezpiecza oraz wypełnia zobowiązania  wobec otoczenia,  środowiska i zleceniodawców oraz kształci i informuje swych pracowników, aby mogli spełniać te intencje i wymagania.