sv-SEen-USde-DEpl-PL

 

Wallnäs Timber AB, jako użytkownik surowców leśnych i wyrobów przemysłu drzewnego, stara się zapewnić, że jego działania są prowadzone w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska i pracowników.

 

Będziemy przestrzegać obowiązującego prawa oraz wymogów i intencji PEFC (PEFC/05-32-202) kaczka FSC® (FSC-C125348) oraz zapewnimy w miarę możliwości, że surowiec nie pochodzi z nielegalnego lub społecznie niedozwolonego wyrębu, z kluczowych biotopów czy obszarów leśnych, w których naruszane są prawa zwyczajowe lub obywatelskie, lasów, w których znacznie zagrożone są wartości ochronne, z drzew modyfikowanych genetycznie lub lasów naturalnych, w których dokonano wyrębu w celu wykorzystania terenu pod plantacje lub nieleśne użytkowanie gruntów, oraz z miejsc, gdzie naruszane są podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy –ILO.

 

Działalność jest prowadzona i ulepszana w taki sposób, aby ograniczyć wszelkie negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Jak najwięcej surowca powinno pochodzić z certyfikowanych ekologicznie lasów. Wallnäs Timber AB będzie dążyć do zwiększenia tej ilości.

 

W sposób odpowiedzialny wypełniamy nasze zobowiązania wobec pracowników, społeczeństwa, środowiska i wykonawców.

 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani, aby mogli spełnić powyższe wymagania i zamierzenia.

 

2020-11-01
Ralf Rosberg
Dyrektor Naczelny

PROSIMY O KONTAKT

Adres: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: +46 (0)496-508 00, E-mail: